Na elke finish volgt weer een nieuwe stap

Als de werknemer verzuimt

Als de werknemer verzuimt

Een praktische handleiding, voor op het bureau van elke werkgever en professional

Weet u wat u als werkgever of professional precies moet doen bij verzuim van de werknemer(s)? Wat zijn de rechten en de verplichtingen van de werkgever en van de werknemer en wat is bijvoorbeeld de rol van het UWV en van de bedrijfsarts of arbodienst? Hoe is een loonsanctie van het UWV te voorkomen en wanneer is het interessant om eigenrisicodrager voor de ZW of de WGA te worden. Op al deze vragen zijn de antwoorden in dit boek te vinden.

Op een logische en toegankelijke manier wordt u de weg gewezen in een oerwoud van complexe wet- en regelgeving. Uit 9 wetten en uit lagere regelgeving met in totaal meer dan 900 artikelen is een selectie gemaakt van alle onderwerpen waarmee u in de praktijk te maken kunt krijgen. Samengevat in een taal die u begrijpt. Gesorteerd op de voor u relevante onderwerpen. Geen juridische formuleringen, geen vakjargon en uitsluitend de informatie die relevant is.

Het boek bestaat uit twee delen, deel A en deel B.

In deel A worden alle relevante onderwerpen per hoofdstuk behandeld, in deel B wordt de wetgeving beschreven. Aan het eind van elk hoofdstuk in deel A staat aangegeven waar in deel B de wettelijke toelichting is te vinden. In deel B worden bovendien bij elk onderwerp de wetsartikelen aangegeven waarop de beschrijving betrekking heeft. Zo kunt u per onderwerp beslissen op welk niveau u de informatie wilt kunnen inzien. Maar in alle gevallen op een voor u leesbare manier verwoord.


Cover boek "Als de medewerker verzuimt" 2022

De kosten van het boek zijn € 71,50 inclusief 9% BTW (exclusief verzendkosten). Het boek bevat 379 pagina’s.

Na de bestelling wordt het boek  print-on-demand gedrukt. De levertijd is 5-6 werkdagen. De levering wordt in opdracht van JCinteractive uitgevoerd door drukkerij/uitgeverij Pumbo te Zwaag.

Het boek is ook te koop bij elke boekhandel en bij Bol.com


Inhoud

Deel A

 • De opmaat naar ons huidige stelsel
 • Het dienstverband
 • Loondoorbetaling bij ziekteverzuim
 • Re-integratie
 • Ziektewet
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • No-riskpolis
 • Kosten en premies
 • Vergoedingen en subsidies
 • Eigenrisicodragen
 • Verzuim en privacy
 • Arbo en verzuimbeleid

Klik hier om enkele pagina’s van deel A te bekijken (241kb)

Deel B

 • Burgerlijk Wetboek
 • Wet verbetering poortwachter
 • Ziektewet
 • Wet arbeid en zorg
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Wet financiering sociale verzekeringen
 • Participatiewet
 • Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
 • Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA
 • Breed Offensief
 • Experiment verbetermaatregelen no-riskpolis 

Klik hier om enkele pagina’s van deel B te bekijken (309kb)