Na elke finish volgt weer een nieuwe stap

Proclaimer en Privacy

Proclaimer

De samenstelling van de inhoud van de website heb ik met grote zorgvuldigheid gedaan. Ik probeer ook regelmatig de inhoud te verbeteren en aan te passen aan de actualiteit. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie niet meer actueel, onvolledig of onjuist is. Mocht u dat signaleren, dan houd ik mij graag aanbevolen om dat te horen.

Privacy

Als ik bij mijn dienstverlening een kijkje in de keuken van uw bedrijf of organisatie neem, zal ik mogelijk met vertrouwelijke informatie te maken krijgen. U kunt erop rekenen dat ik tijdens en na beëindiging van de opdracht, strikte geheimhouding zal betrachten. Geheimhouding die alle informatie betreft zowel van het bedrijf of de organisatie als van uw werknemers en waarvan verspreiding schadelijk kan zijn. Bescherming van persoonlijke gegevens is van essentieel belang. Daarom doe ik inzage in dossiers altijd op de locatie zelf en neem ik nooit stukken of kopieën mee.

Privacyverklaring website

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. De website www.jcinteractive.nl wordt beheerd door JC Interactive (Jaco Coster) en Louder Webdesign. JC Interactive Driedistellaan 72554 HN Den Haag 06-51579951 info@jcinteractive.nl KvK 59608552 JC Interactive is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?

• We gebruiken de gegevens om contact met u op te kunnen nemen en om uw aanmelding voor bijvoorbeeld een training in volledigheid te kunnen behandelen

Welke gegevens verzamelen wij?

• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Straat en huisnummer;
• Postcode en woonplaats;
• Functie (indien van toepassing);
• Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van ons een deel van de verwerking op zich zullen nemen. • De website staat gehost op een server van Neostrada

Beveiliging persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, zijn passende technische maatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden.

Social media

Onze website heeft geen koppelingen naar social media. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Links

Op onze website zal u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten jcinteractive.nl.

Het kan zijn dat andere gelinkte externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Uw gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, bewaren wij in ieder geval zolang u onze diensten afneemt en tenminste voor een periode van 5 jaar. Na afloop van de periode van 5 jaar worden uw persoonsgegevens zo snel mogelijk gegevens verwijderd. De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Als u uw toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens van u te verwerken, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna je gegevens niet meer op basis van die toestemming verwerkt zullen worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. U heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Deze klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw verzoek zal binnen 4 weken in behandeling genomen worden. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek e-mailen aan info@jcinteractive.nl

Wijzigingen

We behouden het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.


Cookie policy

Er worden functionele cookies geïnstalleerd die nodig zijn om WordPress optimaal te laten functioneren.

Het is mogelijk om cookies (volledig) uit te schakelen voor deze website, bijvoorbeeld via de browser. Bekijk de hulp documentatie van uw browser of bekijk het artikel op de website van de Consumentenbond waar dit voor alle browsers wordt uitgelegd.

Ik wil mijn cookie-instellingen wijzigen

Heeft u ooit, bewust of onbewust, een keuze gemaakt voor bepaalde cookies maar wilt u deze keuze herzien? Dat kan, neem contact met ons op via info@jcinteractive.nl.

Recente update: September 2019